O PIVI                   AKTIVNOSTI             FOTO GALERIJA              PIVLJANI                   KALENDAR  
     
     

 

Projekat - Monografija "Piva i Pivljani"

 

-   Osnovne informacije

  Opština Plužine i udruženja Pivljana iz Podgorice, uz saradnju brojnih Pivljana iz drugih mjesta,  rade na izradi višetomne  sveobuhvatne monografije o Pivi i Pviljanima.

 

     U tu svrhu koncipiran je pod istim naslovom (''Piva i Pivljani'') složeni multidisciplinarni,višegodišnji naučnoistraživački i stručnorazvojni projekat sa više potprojekata. Projektom, odnosno Monografijom, koja treba da proizadje iz njega, želi se proučiti i afirmisati Piva u cjelini: njena istorija, duhovnost, kultura, jezik, etnografija, sociologija i način življenja, prirodne ljepote i resursi, privredni potencijali, društvene djelatnosti i dr.

     Jedan od potprojekata na kojem se već intenzivno radi je "Ko je ko iz Pive". U njemu će se obraditi: istorijske ličnosti i učesnici ratova, naučni, kulturni i duhovni radnici, intelektualci, uspješni privrednici, sportisti, oficiri i dr. Program tog potprojekta obuhvata proučavanje, obradu i sredjivanje prikupljenih podataka i pisane gradje o tim ličnostima po enciklopedijskoj metodologiji. Iz te gradje proizaći će posebna publikacija – knjiga o tim ličnostima.

     Šire posmatrano, program Projekta obuhvata i aktivnosti na formiranju zavičajnog muzeja Pive, koji treba da bude smješten u kuli Lazara Sočice na Goransku, čija je obnova u toku, kao i obogaćivanje knjižnog fonda Centralne biblioteke u Plužinama. Iz tog razloga će se raditi na prikupljanju etnoeksponata, knjiga i sl.

     Jedan od zadataka je i prikupljanje lliterature i druge pisane gradje sa tematikom o Pivi, bez obzira da li je autor Pivljanin ili ne, i radova iz  oblasti nauke, kulture i literature, čiji su autori Pivljani. Prikupljeni radovi biće pohranjeni u Centralnoj biblioteci ili Muzeju.

    Za sve značajnije teme i ličnosti koje bi trebalo da obuhvati Projekat, biće organizovani odgovarajući naučni skupovi, simpozijumi, okrugli stolovi i sl., na kojima će učestvovati eminentni stručnjaci i naučni radnici iz tih oblasti. Tokom 2002. godine već je organizovan simpozijum o akademiku Obrenu Blagojeviću (Plužine, 31.10. i 1.11.2002.) i "Veče posvećeno Gavrilu Trojčaninu, monahu i ljetopiscu iz 17 vijeka iz Pive (Podgorica, 1.02.2003. god.). U 2003. godini planirani su skupovi o akademiku Jovanu Vukoviću i   o razvoju školstva u Pivi (u okviru proslave 125. godišnjice školstva Pive), a u narednim godinama - o Baju Pivljaninu, Arseniju Gagoviću, Lazaru Sočici, Vilotiju Blečiću, te o hercegovačkim ustancima, Pivskom manastiru, razvoju   zdravstva, uprave i sl.

    Svi prilozi za Monografiju  biće recenzirani od eminentnih stručnjaka iz dotične oblasti, a o uključivanju u Monografiju odlučivaće Redakcija.

    Za realizaciju Projekta i za izradu i izdavanje Monografije već su imenovani koordinatori i  formirana odgovarajuća tijela: Savjet, Organizacioni odbor i Redakcija.

    Realizacija Projekta pretpostavlja angažovanje značajnog broja intelektualaca i naučnih radnika, odnosno veliki  intelektualni i istraživački rad,  finansijska sredstva, radni prostor i opremu.

   

U cilju realizacije potprojekta "Ko je ko iz Pive" uradjeni su Kriterijumi koje ličnosti će ući u Monografiju i Upitnici i Uputstvo za prikupljanje podataka o njima. Ti Kriterijumi, Upitnici i Uputstvo Vam se dostavljaju u prilogu. Tražene podatke, prema Kriterijumima i Uputstvu, treba prikupiti i unijeti u formular Upitnika. Za distribuciju Upitnika i drugog materijala i za dopunska objašnjenja i informacije o popunjavanju Upitnika biće zaduženi pojedinci po porodicama - bratstvima. Za važnije istorijske ličnosti i za prikupljanje podataka o porodicama koje su živjele, a danas ne žive u Pivi, biće zaduženi tačno odredjeni pojedinci. Popunjene Upitnike treba dostaviti Redakciji na datu adresu i u određenom roku.

Lica koja pročitaju ovu internet stranicu, a ne budu iz objektivnih razloga kontaktirana od zaduženih prestavnika po selima ili porodicama, treba putem e-mail-a da dostave Redakciji podatke o sebi sa slikom, ukoliko ocijene da i oni, prema definisanim kriterijumima, treba da uđu u Monografiju, odnosno u potprojekat (publikaciju) ''Ko je ko iz Pive''.

 

  Koordinatori projekta:
Dr Nikola Adžić, naučni savjetnik
Dr Radenko Pejović, redovni profesor
 
 
Predsjednik Redakcije:
Akademik Ljubomir Tadić
Potpredsjednik Redakcije:
Dr Nenad Vuković, redovni profesor
Sekretar Redakcije:
Mr Momčilo Nišić, dpl.pravnik
 
  Predsjednik Savjeta Projekta:
Velimir Jovović, dipl.ekonomista
Predsjednik Organizacionog odbora:
Dr Dragoljub Blečić, red.prof.
 
Sjedište projekta - Monografije:
Podgorica, Trg Kralja Nikole bb
Zgrada Biotehničkog instituta
Telefon-fax: 081/269-049
E-mail: pivljani @cg.yu
Web site: www.pivljani.cg.ac.yu
 
  Kontakt telefoni:
067 812 926; (081) 265-470 Blečić Dragoljub
069 018 399; (081) 268-441 Adžić Nikola
069 012 802; (081) 244-905 Pejović Radenko
 
     
         

 

 

 * Pridruženi dokumenti vezani za Monografiju :

 

   Ličnosti za Monografiju

   Ličnosti za Aneks uz Monografiju

   Opšti Upitnik za Monografiju

   Upitnik za ličnosti za Aneks uz Monografiju

   Uputstvo za popunjavanje Upitnika

   Sponzorstvo za Monografiju

 

  Spisak ličnosti za Monografiju po selima

  Opšti upitinici i aneksi uz Monografiju po selima

 * Napomena: Svi dokumenti su u formatu Adobe Acrobat i mogu se preuzeti akcijom Desni klik/Save as...